Your message has been sent, you will be contacted soon
KestutisBartkevicius.lt

Call Me Now!

Uždaryti

b2Mažeikių rajono žmonių gerovė – aukščiausias mano siekis!

Kęstutis Bartkevičius

 

    Gimiau ir užaugau Mažeikiuose, gydytojų šeimoje. Įgijus ekonomisto išsilavinimą Vilniaus valstybiniame universitete, mano darbinės karjeros kelias driekėsi nuo įmonės darbininko iki vadovo pareigų.

   Įgyta patirtis, vystant UAB ,,Mažeikių Varduva” veiklą bei vadovaujant Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui, skatino aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. Narystė ir plėtros siekiai Lietuvos verslo konfederacijos – ICC Lietuva prezidiume, Klaipėdos vadovų klube, Klaipėdos pramonininkų asociacijoje bei Šiaulių pramonės ir amatų rūmų taryboje, buvo įvertinti Rotary klubo ir Mažeikių verslininkų asociacijos prezidento postais.

   Aktyvią politinę veiklą pradėjau nuo 1997 metų, išrinkus į rajono Tarybą. 2002–2007 m. dirbau Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoju visuomeniniais pagrindais, o 2011–2012 m. – Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoju. Nuo 2012 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys.

   Praėjusios kadencijos metu Lietuvos Respublikos Seime pavyko įgyvendinti išsikeltus, labai svarbius Mažeikių rajono žmonėms, siekius:

1. Pasiekiau, kad būtų pakeista buvusi nelygiateisė biudžeto sandaros skaičiavimo metodika į palankią Mažeikių rajono mokesčių mokėtojams;

2. Pritraukiau lėšas, kuriomis pagerinta Mažeikių rajono savivaldybės gydymo, kultūros, švietimo, sporto įstaigų ir kelių infrastruktūra;

3. Inicijavau LR Seime įstatymų projektų ir jų pataisų priėmimą.

   Šalia nuveiktų darbų suvokiu, kad ne viskas dar padaryta ir pasiekta, kad jaustumėmės savo krašte kaip patogiuose, jaukiuose ir saugiuose namuose. Įgijęs patirtį dirbant LR Seime, galėsiu tęsti pradėtus darbus bei iššsikelti naujus tikslus. Sieksiu, kad būtų vykdoma ši ,,10 žingsnių programa”:

  1. 1.     Valstybės valdymas, savivalda.

1.1. Sumažinti Seimo narių skaičių nuo 141 iki 71.

1.2. Valstybės ir savivaldybių valdymo aparatą sumažinti proporcingai pagal gyventojų skaičių administraciniuose vienetuose.

1.3. Seimo narius rinkti tik vienmandatėse rinkimų apygardose ir apylinkėse.

1.4. Gyventojams tiesiogiai rinkti seniūnus.

1.5. Įvesti elektroninį balsavimą internetu įvairaus lygio rinkimuose ir referendumuose.

1.6.  Padidinti savivaldybės savarankiškumą tvarkant žemę, ekonominę infrastruktūrą ir būstą. Suteikti teisę disponuoti laisva valstybine žeme, tvarkyti, prižiūrėti ir tiesti rajoninės reikšmės kelius, kartu su privačiais investuotojais plėtoti komunalinio būsto programas (kvartalinė renovacija, įvairių tipų ir paskirčių būstų pritaikymas jaunoms šeimoms, specialistams, socialinėms reikmėms, komercinei nuomai).

1.7. Suteikti daugiau  savarankiškumo savivaldybei pačiai rinkti ir nustatyti rinkliavų dydžius, kuriuos šiuo metu nustato valstybė.

  1. 2. Uždarbis, verslas, mokesčiai, investicijų pritraukimas į rajoną.

2.1. Pasiekti, kad minimalus atlyginimas priklausytų nuo vidutinio šalies atlyginimo ir sudarytų ne mažiau kaip 777 eurus, o vidutinis atlyginimas pasiektų  999 eurus.

2.2. Skatinti darbdavius mokėti didesnį nei minimalų darbo užmokestį, kompensuojant dalį įmokų SODRAI iš valstybės biudžeto, kai darbo užmokestis viršija 1 minimalų darbo užmokestį (iki 2 minimalių darbo užmokesčio dydžių ar gaunant mažas pajamas). Taip mažinant šešėlį mažesne darbdavių mokestine našta, būtų užtikrintos didesnės darbuotojų pajamos bei socialinės garantijos.

2.3. Nustatyti vieną fiksuotą mokestį smulkiam verslui, jei gaunamos pajamos per metus neviršija PVM mokėtojo ribos.

2.4. Išduoti verslo liudijimą iš karto, suteikiant galimybę verslą vykdyti nemokant mokesčių iš anksto, o mokėjimą atidedant po pajamų uždirbimo.

2.5. Apmokestinti smulkųjį verslą  tik gavus įplaukas. Verslas, kurio metinės pajamos neviršija 60 000 eurų, pelno mokestį, kaip  ir PVM, galės mokėti tik gavus pinigus, neatsižvelgiant į tai, kada išrašyta sąskaita.

2.6. Įvesti progresinius mokesčius pagal formulę 5-20-35. Iki 15 tūkstančių eurų metines pajamas  „į  rankas“ gaunantiems asmenims GPM būtų tik 5 procentai, nuo 15 iki 30 tūkstančių eurų – 20 procentų, o didesnėms pajamoms – 35 procentai.

2.7. Pritraukti į rajoną investicijas, kuriomis būtų pagerinta gydymo, kultūros, švietimo, sporto įstaigų ir kelių infrastruktūra.

  1. 3.     Infrastruktūra.

3.1. Gerinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų (buitinių ir lietaus) tvarkymo infrastruktūrą.

3.2. Pradėti naudoti alternatyvią energiją savivaldybei priklausančiuose visuomeninės paskirties pastatuose.

3.3.Renovuoti viešosios paskirties pastatus, daugiabučius namus miesto ir kaimo teritorijose didinant energijos vartojimo efektyvumą.

3.4. Gerinti gatvių apšvietimą, įdiegti energijos taupymo priemones.

3.5. Modernizuoti viešuosius pastatus, bendruomeninę infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką kaimo vietovėse.

3.6. Gerinti ir plėsti turizmo traukos objektų infrastruktūrą.

  1. 4.     Švietimo sistemos efektyvumas ir jaunimo užimtumas.

4.1. Užtikrinti švietimo paslaugų prieinamumą, įvairovę ir racionalų infrastruktūros panaudojimą, optimizuojant rajono ugdymo įstaigų tinklą,  didinant ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą kaimo vietovėse, steigiant universalius daugiafunkcius centrus.

4.2. Modernizuoti ugdymo įstaigų pastatus ir patalpas, neatitinkančius keliamų higienos, energetinio efektyvumo ir technologinių reikalavimų.

4.3. Plėsti suaugusiųjų bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo paslaugas.

4.4. Stiprinti trečiojo amžiaus universiteto veiklas, skiriant tikslinį finansavimą kiekvienam suaugusiam, dalyvaujančiam ugdymo veikloje.

4.5. Teikti ir plėsti nuotolinio mokymo paslaugas.

4.6. Remti jaunimo organizacijų iniciatyvas ir projektus.

4.7. Steigti seniūnijose vaikų ir jaunimo užimtumo dienos centrus.

4.8. Steigti jaunimo stovyklas ir pritaikyti edukaciniam užimtumui ne tik vasarą, bet  visus metus.

4.9. Atnaujinti ir plėsti vaikų ir jaunimo viešųjų laisvalaikio ir pramogų zonų infrastruktūrą.

  1. 5.     Sveikatos ir socialinės paslaugos.

5.1. Užtikrinti kokybišką, visiems tolygiai prieinamą pilnos apimties pirminę sveikatos priežiūrą.

5.2. Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų pastatus, patalpas neatitinkančius keliamų higienos, energetinio efektyvumo ir technologinių reikalavimų.

5.3. Didinti socialinių paslaugų prieinamumą kaimo vietovėse, suaugusiems socialinės rizikos asmenims, socialinio būsto plėtrą.

  1. 6.     Kultūra, sportas.

6.1. Modernizuoti kultūros įstaigų pastatus, patalpas neatitinkančius keliamų higienos, energetinio efektyvumo ir technologinių reikalavimų.

6.2. Skatinti aktyvesnę meno kolektyvų, kultūros organizacijų, atskirų menininkų veiklą.

6.3. Didinti specializuotų kultūrinių renginių, išskiriančių Mažeikių rajoną iš kitų Lietuvos rajonų, įvairovę.

6.4. Modernizuoti ir plėsti rajono kūno kultūros ir sporto infrastruktūrą, ją pritaikant visuomenės poreikiams.

6.5. Suformuoti naują daugiafunkcinį sporto ir pramogų kompleksą su stadionu, universalia sporto arena (iki 4.000 vietų), prieplauka, ekstremalaus sporto aikštynu, slidinėjimo trasomis, bėgimo takais ir kt.

6.6. Atnaujinti ir naujai įrengti sporto infrastruktūros objektus daugiabučių namų kiemuose, paplūdimio poilsio aikštyne, lopšelių darželių, mokyklų sporto aikštynuose, vaikų žaidimo aikšteles.

6.7. Skatinti sporto klubų veiklą.

  1. 7.     Saugi aplinka.

7.1. Skatinti saugios kaimynystės projektus savivaldybėje, seniūnijose.

7.2. Plėsti pažeidimų fiksavimo priemonių infrastruktūrą.

7.3. Diegti eismo saugumą didinančias priemones.

  1. 8.     Aplinkos kokybė.

8.1. Vykdyti rajono žaliųjų plotų plėtrą ir priežiūrą.

8.2. Įrengti dviračių trasas ir pėsčiųjų takus.

  1. 9.     Susisiekimas.

9.1. Išasfaltuoti žvyrkelius kaimo vietovėse.

9.2. Optimizuoti viešojo transporto tinklą.

9.3. Pritaikyti kelių transporto infrastruktūrą žmonėms su specialiaisiais poreikiais.

  1. 10.  Viešosios erdvės.

10.1. Atnaujinti bei plėtoti miesto centrinę dalį, išsaugant viešąsias erdves ir gamtinių teritorijų vientisumą.

10.2. Atnaujinti miesto paplūdimį, suformuojant bei plėtojant pramogų ir gyventojų (bendruomeninių paslaugų) aptarnavimo sektorių Ventos upės pakrantėje.

10.3. Vykdyti sodų bendrijų teritorijų infrastruktūros plėtrą.

    Manau, kad šių tikslų įgyvendinimui reikalingi sprendimai  tenkins visų mūsų poreikius ir lūkesčius, todėl dėkoju savo kraštiečiams už palaikymą.